iOS და Android აპლიკაციები: ივარჯიშეთ ინტერნეტის გარეშე.
გადმოწერა iOS → · გადმოწერა Android →

აირჩიეთ კატეგორია:

#1488

როგორი ტიპისაა თავთავიანი კულტურების სათესების გამომთესი აპარატი?

1 ფრთებიანი

2 დისკოსებური

3 კოჭისებური

4 თეფშისებური

ბილეთის განმარტება: ბილეთის გვერდი

თავთავიანი კულტურების სათესების გამომთესი აპარატი არის კოჭისებური ტიპის.